maski      inne płaskorzeźby      figurki   portrety   sztuka użytkowa  strona główna
Wykonuję dużą ilość świątków, tylko na zamówienia. Płaskorzeźba formatu A4 (kartka 
maszynopisu) w cenie ok 100 zł do uzgodnienia. Krucyfiks od 300 zł i więcej. Dysponuję 
małą ilością fotografii rzeźb o tematyce sakralnej.
ŚWIĄTKI