Konferencja 
- wys. ok. 150cm
Wokaliści
Einstein
Dwulicowy
Dębowa
Maszkaron 
krakowski
MASKI I MASZKARONY
figurki   inne płaskorzeźby      świątki   portrety   sztuka użytkowa strona główna