maski   portrety      figurki   sztuka użytkowa     świątki          strona główna
Grajkowie - Ci są z różnych kapel, mają po 30 cm 
wzrostu, cała seria "Kapela" składa się z 6 grajków 
grających na: skrzypcach, harmonii, trąbce i flecie. 
Zamówienia przyjmuję na dowolną ilość muzyków z 
dowolnymi instrumentami w cenie 30 zł za sztukę.
Raj
Ergo sum
INNE PŁASKORZEZBY