FIGURKI
Muzyk
Rabin
wys: 160 cm
Masaj
wys: 180 cm
maski      inne płaskorzeźby      świątki      portrety  sztuka użytkowa  strona główna
Kochankowie 1
wys 50 cm
Kochankowie 2
wys 50 cm
Nochal
wys 100 cm